168/2002

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee elintarvikelisäaineen puhtausvaatimuksia ja eräitä tunnistamista koskevia vaatimuksia.

Tämän asetuksen soveltamisalaan ei kuulu lisäaine, jonka valmistusmenetelmä tai raaka-aineet poikkeavat elintarvikealan tiedekomitean arviointiin sisältyvästä lisäaineesta. Tällainen lisäaine on toimitettava elintarvikealan tiedekomitealle täydellisesti arvioitavaksi painottaen erityisesti puhtausvaatimuksia.

2 §
Lisäaineen ominaisuudet

Elintarvikelisäaineen on täytettävä sen tunnistamista ja puhtautta sekä määritysmenetelmiä koskevat vaatimukset, jotka on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

1. Makeutusaineet; komission direktiivi 95/31/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1995 elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista muutettuna komission direktiivillä 98/66/EY, annettu 4 päivänä syyskuuta 1998, komission direktiivillä 2000/51/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000 ja komission direktiivillä 2001/52/EY, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001.

2. Väriaineet; komission direktiivi 1995/45/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995 elintarvikkeissa sallittujen värien erityisistä puhtausvaatimuksista, muutettuna komission direktiivillä 1999/75/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999 ja komission direktiivillä 2001/50/EY, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001.

3. Elintarvikkeiden muut lisäaineet kuin makeutus- ja väriaineet; komission direktiivi 96/77/EY, annettu 2 päivänä joulukuuta 1996 elintarvikkeissa sallittujen muiden lisäaineiden kuin makeutus- ja erityisistä puhtausvaatimuksista muutettuna komission direktiivillä 98/86/EY, annettu 11 päivänä marraskuuta 1998, komission direktiivillä 2000/63/EY, annettu 5 päivänä lokakuuta 2000 ja komission direktiivillä 2001/30/EY, annettu 2 päivänä toukokuuta 2001.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan 23 päivänä kesäkuuta 1999 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 772/1999 elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä.

Komission direktiivit:95/31/EY (31995L0031); EYVL N:o L 178, 28.7.1995, s. 1, 95/45/EY (31995L0045); EYVL N:o L 226, 22.9.1995, s. 1, 96/77/EY (31996L0077); EYVL N:o L 339, 30.12.1996, s. 1, 98/66/EY (31998L0066); EYVL N:o L 257, 19.9.1998, s. 35, 98/86/EY (31998L0086); EYVL N:o L 334, 9.12.1998, s. 1, 1999/75/EY (31999L0075); EYVL N:o L 206, 5.8.1999, s. 19, 2000/63/EY (32000L0063); EYVL N:o L 277, 30.10.2000, s. 1, 2000/51/EY (32000L0051); EYVL N:o L 198, 4.8.2000, s. 41, 2001/30/EY (32001L0030); EYVL N:o L 146, 31.5.2001, s. 1, 2001/50/EY (32001L0050); EYVL N:o L 190, 12.7.2001, s. 14 ja 2001/52/EY (32001L0052); EYVL N:o L 190, 12.7.2001, s. 18.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2002

Ministeri
Jari Vilén

Ylitarkastaja
Liisa Rajakangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.