157/2002

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2002

Työministeriön asetus säilöön otetulle ulkomaalaiselle annettavasta käyttörahasta sekä rajoitus- ja tarkastustoimenpiteiden kirjaamisesta

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 15 päivänä helmikuuta annetun lain (116/2002) 12 §:n 1 momentin ja 24 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Käyttörahan myöntäminen säilöön otetulle ulkomaalaiselle

Jos säilöön otetulla ulkomaalaisella ei ole käytettävissään käyttövaroja, hänelle voidaan säilöönottoyksikön johtajan päätöksellä myöntää käyttörahaa 2 euroa majoituspäivältä.

Käyttöraha voidaan antaa samalla kertaa seitsemän päivän ajalta, kuitenkin enintään niiltä päiviltä, jotka ulkomaalaisen arvioidaan olevan säilöön otettuna. Maksettua käyttörahaa ei peritä takaisin, vaikka säilöönottoyksikössä majoitusaika jäisi arvioitua lyhyemmäksi.

2 §
Säilöön otettuun ulkomaalaiseen kohdistuvien toimenpiteiden kirjaaminen

Säilöönottoyksikön virkamiehen tai viranhaltijan, joka suorittaa henkilöntarkastuksen, ottaa pois tavaroita ja aineita, tarkastaa ja avaa ulkomaalaiselle lähetetyn kirje-, posti- tai muun lähetyksen tai kieltää vierailun, on pidettävä asiasta pöytäkirjaa.

Pöytäkirjaan merkitään toimenpiteet, joita henkilöntarkastuksesta tai muusta tarkastustoimenpiteestä aiheutuu sekä henkilöntarkastuksen tai muun tarkastustoimenpiteen suorittamisen perusteet. Pöytäkirjassa luetteloidaan poisotettavat aineet ja tavarat. Pöytäkirjaan merkitään niiden kunto poisottamisen hetkellä.

Pöytäkirjaan merkitään toimenpiteen suorittamisen aika, kohteena olevan ulkomaalaisen nimi, toimenpiteen suorittajan ja mahdollisen todistajan virka-asema ja nimi.

3 §
Pöytäkirja tiedoksi ulkomaalaiselle

Ulkomaalaiselle on selvitettävä pöytäkirjan sisältö sekä miten hän voi hakea muutosta pöytäkirjaan sisältyvään kieltoon tai rajoitukseen tai muutoin saattaa päätöksen ylemmän viranomaisen harkintaan.

Selvitys on pyrittävä antamaan kielellä, jota asianomainen ymmärtää.

Ulkomaalaisella annetaan pöytäkirjasta jäljennös.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2002

Työministeri
Tarja Filatov

Erikoissuunnittelija
Eeva Vattulainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.