110/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus sosiaalityön neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Sosiaalityön neuvottelukunta ja sen tavoitteet

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii sosiaalityön neuvottelukunta, jonka tavoitteena on tukea ja edistää sosiaalityön ja sosiaalialan laaja-alaista kehittämistä.

2 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Sosiaalityön neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida kehitystä sosiaalityössä ja sosiaalialalla sekä tehdä kehittämisehdotuksia;

2) vahvistaa sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden tahojen kesken;

3) tehdä yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma sosiaalityön aseman vahvistamiseksi ja huolehtia osaltaan suunnitelman toteutumisesta; sekä

4) suorittaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut tehtävät.

3 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Sosiaalityön neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 18 muuta jäsentä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Jäsenten tulee edustaa sosiaalityön ja sosiaalialan kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen taikka varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää neuvottelukunta keskuudestaan. Jaostoon voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä.

5 §
Komiteasäännösten soveltaminen

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään. Asiantuntijalle maksettavien palkkioiden perusteista päättää kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriö. Matkakustannusten korvausten osalta noudatetaan matkakustannusten korvaamisesta tehtyä valtion virka- ja työehtosopimusta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Ylitarkastaja
Päivi Kemppi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.