103/2002

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan ympäristöministeriöstä 16 päivänä maaliskuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (295/2000) 5 § ja 6 §:n 2 momentti seuraavasti:

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, ylijohtajalla ja erillisen yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä

4) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja lainvalmisteluun.

6 §
Virkojen täyttäminen

Ylijohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, aluehallintoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, johtajan, talousjohtajan, luonnonsuojelujohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.