97/2002

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin vuonna 2002 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §

Valtion vuoden 2002 talousarviossa momentilla 33.32.37 myönnetty määräraha käytetään valtionavustuksen maksamiseksi lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen tukemisesta, häiriöiden ehkäisystä ja psykiatristen hoitopalvelujen turvaamisesta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin.

2 §

Valtionavustus jakautuu lääneittäin seuraavasti:

Etelä-Suomen lääni 1 253 561 euroa
Itä-Suomen lääni 354 152 euroa
Lapin lääni 122 831 euroa
Länsi-Suomen lääni 1 107 561 euroa
Oulun lääni 321 895 euroa
3 §

Avustus myönnetään hakemuksesta sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle käytettäväksi sairaanhoitopiirin ja sen alueen kuntien toteuttamiin 1 §:n mukaisiin hankkeisiin.

4 §

Avustuksen myöntämisperusteena on sairaanhoitopiirin alueen kuntien alle 18-vuotiaiden asukkaiden määrä 31 päivänä joulukuuta 2000.

Edellä 1 momentin perusteella määräytyvää rahamäärää voidaan korottaa tai laskea sen perusteella, miten sairaanhoitopiirin hakemuksen mukaisissa hankkeissa on otettu huomioon seuraavat seikat:

1) kehittämistyön kohdistuminen merkittävältä osin perustason toimintaan;

2) kunnan tai kuntayhtymän oman rahoitusosuuden suuruus;

3) lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittämisen pitkäjänteisyys;

4) palvelujärjestelmän kokonaisuuden kehittäminen terveyskeskusten, kunnallisen sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon sekä muiden lasten ja nuorten mielenterveystyötä tekevien yksiköiden yhteistyönä;

5) uusien ehkäisevien toiminta- ja työkäytäntöjen kehittäminen;

6) uusien hoidollisten toiminta- ja työkäytäntöjen kehittäminen;

7) toimenpiteet olemassa olevien hoitoonpääsyjonojen purkamiseksi;

8) toiminnan kehittämistä tukeva henkilöstökoulutus; sekä

9) moniammatillisuus.

5 §

Lääninhallitus myöntää ja maksaa avustuksen.

Hakemus avustuksen saamiseksi toimitetaan lääninhallitukselle.

6 §

Lääninhallitukset maksavat avustuksen sairaanhoitopiireille. Avustus maksetaan ennakkona kahdessa erässä, ensimmäinen toukokuussa ja toinen lokakuussa.

Sairaanhoitopiirit maksavat avustuksen kunnille ja muille kuntayhtymille siltä osin kuin ne toteuttavat avustuksen perusteena olevia hankkeita.

7 §

Avustusta voidaan käyttää sekä uusiin hankkeisiin että vuonna 2000 ja 2001 myönnetyllä avustuksella käynnistettyjen hankkeiden jatkamiseen.

Avustusta voidaan käyttää myös sen tilikauden jälkeen, jona se on vastaanotettu.

8 §

Lääninhallitukset laativat sairaanhoitopiireiltä saatujen selvitysten pohjalta raportin avustuksella toteutettujen hankkeiden tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta läänin alueella.

9 §

Valtionavustukseen sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitusneuvos
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.