86/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 21 päivänä marraskuuta 2001 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1027/2001) liitteenä olevan maksutaulukon 6 ja 9―12 §:n seuraavasti:

6 §
Mallioikeusasiat

Hakemusmaksu 154 €

Lisämaksut hakemuksen yhteydessä luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitetaan 40 €

yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 84 €

säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 40 €

kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen jälkeen 36 €

Uudelleenkäsittelymaksu 40 €

Uudistamismaksu

ensimmäiseltä kerralta 229 €

toiselta kerralta 325 €

Lisämaksut uudistamishakemuksen yhteydessä

luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitetaan 40 €

yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 84 €

säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 40 €

jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden päätyttyä 40 €

Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin

merkinnältä 36 €

Jos pyyntö mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä esitetään mallin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50 %:lla alennettuna.

Muutoksenhakumaksu 150 €

Etuoikeustodistus 17 €

Diaaritodistus 10 €

Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu

Rekisteriote 15 €

9 §
Kaupparekisteriasiat

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut

yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 60 €

avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 135 €

muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 285 €

osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 285 €

muu muutosilmoitus 50 €

aputoiminimen rekisteröinti 60 €/nimi

Sulautumis- ja jakautumisasiat

sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 285 € + 50 €/seuraava yhteisö

sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaa koskevan muutoksen ilmoittaminen 50 €/yhteisö

hakemus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanoon 285 € + 151 €/seuraava yhteisö

ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 50 €/yhteisö

Muut hakemusasiat hakemus osakepääoman alentamiseksi, arvonkorotusrahaston alentamiseksi, sijoitusosuuspääoman, sidotun oman pääoman tai ylikurssirahaston alentamiseksi, yhtiömuodon muuttamiseksi, voiton jakamiseksi, vararahaston alentamiseksi tai ylikurssirahaston alentamiseksi 370 €

hakemus julkisesta haasteesta yhteisön velkojille 151 €

muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 151 €

Otteet, todistukset ja jäljennökset ote kaupparekisteristä 10 €

rekisteröintitodistus 15 €

diaaritodistus 5 €

yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 10 €

Tilinpäätösasiat jäljennös tilinpäätösasiakirjoista

(yhdeltä tilinpäätöskaudelta) 10 €

todistus tilinpäätösasiakirjojen jättämisestä 5 €

Mikrofilmit

kaupparekisterin peruskortisto 3 030 €

kaupparekisterin ylläpitokortit 1 075 €/vuosi

kaupparekisterin aakkoselliset toiminimihakemistot 640 €/vuosi

vuosien 1976―1980 tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen 1 690 €

tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1981―1998 1 350 €/vuosi

tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1999― (sis. 20 000 tilinpäätöstä) 2 020 €/vuosi

lisämaksu / alkava 10 000 tilinpäätöstä 840 €

Muutoksenhakumaksu kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 150 €

Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu

10 §
Yrityskiinnitysasiat

Todistukset

diaaritodistus 5 €

rasitustodistus 25 €

muu yrityskiinnitysrekisteriin perustuva todistus 30 €

Hakemukset ja ilmoitusasiat kiinnityshakemus 135 €

kiinnityksen vastattavaksi ottaminen 190 €

vahvistetun kiinnityksen laajentaminen tai rajoittaminen 190 €

kiinnityksen yhdistäminen 190 €

kiinnityksen keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 190 €

ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta (kiinnityskohtainen) 17 €

ilmoitus saatavan hakemisesta 25 €

hakemus kiinnityksen jakamiseksi yrityksen jakautumisen yhteydessä 500 €

ilmoitus kiinnitysten säilymisestä jakautuvassa yhtiössä 50 €

kiinnityksen rahayksikön muuttaminen 35 €

Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu

11 §
Säätiörekisteriasiat

Todistukset

ote, säännöt, tilinpäätösasiakirjat (yhdeltä tilikaudelta) 10 €

diaaritodistus 5 €

Lupa- ja suostumusasiat säätiön perustaminen 840 €

säätiön lakkauttaminen 255 €

säätiön sulautuminen 255 €

säätiön sääntömuutosten vahvistaminen 255 €

Hallitusta ja nimenkirjoittajaa koskeva muutosilmoitus 50 €

Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu

12 §
Yhdistysrekisteriasiat

Todistukset

ote yhdistysrekisteristä 10 €

oikeaksi todistettu jäljennös säännöistä 10 €

diaaritodistus 5 €

muu oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen asiakirjasta 10 € + 1 €/sivu

Ennakkotarkastusasiat

sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 1―5 §:ää 60 €

sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 6 §:ää tai enemmän 200 €

Yhdistysrekisteri-ilmoitusten

käsittelymaksut yhdistyksen perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 60 €

yhdistyksen perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 15 €

yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 60 €

yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 15 €

puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava

muutosilmoitus 10 €

Muutoksenhakumaksu 150 €


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.