85/2002

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2002―2005 myönnettävistä valtionavustuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää avustusta uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen valtion talousarviossa vuosille 2002―2005 vahvistettujen myöntämisvaltuuksien rajoissa siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tämän asetuksen nojalla ei myönnetä avustusta, jos avustuksen saajalle on myönnetty samaan hankkeeseen avustusta muun lain tai asetuksen nojalla.

2 §
Avustuksen tarkoitus

Avustuksella on tarkoitus tukea pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien asuntotuotantoa käynnistämällä ja aikaistamalla uusien asuntoalueiden rakentamista siten, että sekä valtion tukema että muu asuntotuotanto lisääntyy.

3 §
Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää Espoon, Helsingin, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Nurmijärven, Sipoon, Tuusulan, Vantaan ja Vihdin kunnille.

4 §
Avustuksen kohde

Avustus myönnetään asuntorakentamisesta aiheutuvaan kunnallistekniikan rakentamishankkeeseen, joka voi sisältää:

1) asuntorakentamisen toteuttamiseksi tarvittavan vesihuollon;

2) asuntorakentamisen toteuttamiseksi tarvittavat kadut;

3) asuntoalueen sisäiset tai alueeseen välittömästi liittyvät puistot.

5 §
Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään enintään 40 prosenttia 4 §:ssä tarkoitetun avustuksen kohteen hyväksytyistä kustannuksista.

6 §
Myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on:

1) että asuntoalueella on voimassa oleva asemakaava;

2) jos avustuksen kohteena on vesihuollon rakentaminen, että avustuksen saajaesittää selvityksen yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain (56/1980) 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisten edellytysten täyttymisestä;

3) jos avustuksen kohteena on vesihuollon rakentaminen, että Valtion asuntorahasto pyytää Uudenmaan ympäristökeskukselta lausunnon;

4) että hanke toteutetaan kohtuullisin kustannuksin;

5) että avustuksen saaja esittää selvityksen siitä, miten avustus nopeuttaa uusien asuntoalueiden rakentamista; sekä

6) että Valtion asuntorahasto ja avustuksen saaja ovat tehneet asiaa koskevan toteutusasiakirjan.

7 §
Valtionapuviranomainen

Avustuksen myöntää Valtion asuntorahasto hakemuksen perusteella.

8 §
Hakumenettely

Valtion asuntorahasto antaa tarkempia ohjeita avustuksen hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta.

9 §
Avustuksen maksaminen

Valtion asuntorahasto maksaa avustuksen hankkeen edistymisen ja avustuksen saajalle syntyneiden kustannusten ajoittumisen perusteella enintään kolmessa erässä. Viimeinen erä, jonka tulee olla vähintään 20 prosenttia myönnetystä määrästä, maksetaan sen jälkeen, kun hanke on hyväksyttävästi loppuun suoritettu ja tilitys tarkastettu.

Avustuksen maksamista varten tarvittava selvitys on esitettävä Valtion asuntorahastolle avustuspäätöksessä asetetussa määräajassa, kuitenkin viimeistään vuoden 2008 loppuun mennessä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Ministeri
Satu Hassi

Ylitarkastaja
Satu Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.