61/2002

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2002

Tasavallan presidentin asetus muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Montrealissa 1 päivänä maaliskuuta 1991 muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehty yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 23 päivänä lokakuuta 2001 ja tasavallan presidentti on hyväksynyt 16 päivänä marraskuuta 2001 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan 5 päivänä joulukuuta 2001, tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 3 päivänä helmikuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16 päivänä marraskuuta 2001 annettu laki (989/2001) tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2002.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa lukuun ottamatta sopimuksen liitettä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2002.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 8/2002)

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.