36/2002

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2002

Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Hampurissa 27 päivänä huhtikuuta 1979 etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä tehtyyn yleissopimukseen 18 päivänä toukokuuta 1998 tehdyt, eduskunnan 18 päivänä syyskuuta 2001 hyväksymät ja tasavallan presidentin 30 päivänä marraskuuta 2001 hyväksymät muutokset tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleis- sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (1144/2001) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

3 §

Yleissopimuksen muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 5/2002)

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.