30/2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus vuonna 2002 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/1963) 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin on laissa 574/2000:

1 §

Vuodelta 2002 ilman erillistä maksuunpanoa suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan, jos

1) palkan maksajana on valtio, muu valtion laitos kuin liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/1987), tai Ahvenanmaan maakunta

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
6,80 58,088 41,912

2) palkan maksajana on kunta, kuntayhtymä tai kunnallinen liikelaitos, evankelis-luterilainen kirkko, sen seurakunta tai seurakuntayhtymä taikka ortodoksinen kirkkokunta tai sen seurakunta ja

a) palkka on maksettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2002

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
4,75 66,316 33,684

b) palkka on maksettu 1 päivänä maaliskuuta 2002 tai sen jälkeen

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
4,00 60,000 40,000

3) palkan maksajana on muu kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu työnantaja ja

a) palkka on maksettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2002

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
3,60 55,556 44,444
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615

b) palkka on maksettu 1 päivänä maaliskuuta 2002 tai sen jälkeen

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
2,95 45,763 54,237
5,15 68,932 31,068
6,05 73,554 26,446
2 §

Vuodelta 2002 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan

1) kansaneläkemaksua 56,1 %

2) sairausvakuutusmaksua 43,9 %

3 §

Vuonna 2002 kertyvistä, vuoteen 2001 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan

1) kansaneläkemaksua 62,9 %

2) sairausvakuutusmaksua 37,1 %

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen kertyneisiin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.