21/2002

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002

Ulkoasiainministeriön ilmoitus tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen voimaantulosta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että seuraava neuvoston asetus toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi on tullut voimaan sinä päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä: neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001 tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi; EYVL N:o L 344, 28.12.2001, s. 70. Rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi, säädetään erikseen.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Lainsäädäntösihteeri
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.