12/2002

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 6 ja 20 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 6 §:n 1 momentin 12 kohdan c alakohta ja 20 §:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti:

6 §
Alueellisessa ympäristökeskuksessa käsiteltävät lupa-asiat

Alueellinen ympäristökeskus ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentissa sekä tämän asetuksen 1 §:ssä tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat, jollei ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentista tai edellä 5 §:stä muuta johdu:


12) jäte- ja vesihuolto:


c) laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä, ei kuitenkaan kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen ongelmajätteen vastaanotto- ja varastointipaikka eikä ongelmajätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanotto- ja varastointipaikka;


20 §
Kaatopaikkaa koskevan lupapäätöksen määräykset

Sen lisäksi, mitä 18 ja 19 §:ssä säädetään, kaatopaikkaa koskevassa lupapäätöksessä on oltava määräykset:


3) kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksytyn jätteen määrästä ja lajista jätelain 75 §:n 1 kohdassa tarkoitetun luettelon mukaisesti;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2002

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.