1554/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty pääministerin esittelystä,

muutetaan arvonimistä 20 päivänä huhtikuuta 2000 annetun tasavallan presidentin asetuksen (381/2000) 4 §:n 2 momentin 2 kohta, 5 §:n 2 ja 3 momentti ja 7 ja 9 § sekä asetuksen liite 1 seuraavasti:

4 §
Esitys arvonimen myöntämisestä

Esitys on tehtävä kirjallisesti. Siihen on liitettävä:


2) esityksen tekijän antama sitoumus arvonimestä perittävän veron suorittamisesta;


5 §
Arvonimiasioiden käsittely

Arvonimiasioiden käsittelyä varten valtioneuvoston kansliassa on arvonimilautakunta, joka tekee ratkaisuehdotuksen arvonimiasiassa tasavallan presidentille.

Arvonimestä annetaan toimituskirjana tasavallan presidentin avoin kirje, josta peritään veroa siten kuin arvonimistä suoritettavasta verosta annetussa laissa (1388/2001) säädetään.

7 §
Uudet arvonimet

Tämän asetuksen 2 §:n estämättä voi 4 §:ssä tarkoitettu esitys koskea myös uutta arvonimeä. Tällöin 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun maksusitoumuksen tulee kattaa arvonimestä perittäväksi tuleva vero.

9 §
Presidentin poikkeamisoikeus

Tasavallan presidentti voi poiketa siitä, mitä 4 §:ssä ja 5 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, lukuun ottamatta mitä 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetään veron suorittamista koskevasta sitoumuksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Pääministeri
Paavo Lipponen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.