1478/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 a §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 28 päivänä joulukuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (2/1995) 1 a §, sellaisena kuin se on maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 1181/1997, seuraavasti:

1 a §
Maksulliset omakustannusarvosta poikkeavat suoritteet

Tietopalvelukeskus perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten rekisteröinnistä kiinteää maksua 4,88 euroa, nautaeläinten merkitsemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (7/1999) 8 §:n mukaisesta korvausmerkistä kiinteää maksua 2,52 euroa sekä sanotun päätöksen 16 §:n mukaisesta teurastusilmoituksesta kiinteää maksua 0,84 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.