1470/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan työvoimatoimikunnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1681/1993) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 242/2001, seuraavasti:

2 §
Työvoimapoliittinen lausunto työttömyysturvan saamisen edellytyksistä

Työvoimatoimisto antaa kansaneläkelaitosta ja työttömyyskassaa sitovan lausunnon työttömyysturvalain (602/1984) 4 §:ssä ja 4 a §:n 3 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työttömyysturvalain 4 a §:n 1 ja 2 momentissa, 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 2 momentissa, 5 a, 5 b, 7, 7 a, 8, 9, 9 a ja 9 b §:ssä, 10 §:n 2 momentissa sekä 11 ja 11 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jos on kysymys siitä, onko jonkun katsottava olleen ulkomaanmatkan, asevelvollisuuden, kertausharjoitusten, vapausrangaistuksen taikka sairaalahoidon tai muun siihen verrattavan laitoshoidon taikka muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi estynyt 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ottamasta vastaan tarjottua työtä tai osallistumasta koulutukseen, vaikka hänelle ei ole tehty yksilöityä työtarjousta tai vaikka häntä ei ole osoitettu koulutukseen, taikka jos on kysymys siitä, onko jonkun katsottava olleen työttömyysturvalain 9 §:n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa työmarkkinoilta, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Maija Perho

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.