1469/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

kumotaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun asetuksen (511/1999) 2 §:n 1 momentti, sekä

muutetaan 3 § seuraavasti:

3 §
Toimenpidekohtainen rinnastaminen

Kotoutumista edistävää rinnastettavaa toimenpidettä pidetään työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena, jos vähintään puolet sen vaatimasta ajasta on opiskelua tai siitä aiheutuvia tehtäviä. Muita työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin rinnastettavia toimenpiteitä pidetään työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993) 6 §:n 1 momentin mukaisena työharjoitteluna tai mainitun lain 6 §:n 2 momentin mukaisena työelämävalmennuksena. Rinnastettavan toimenpiteen on oltava luonteeltaan jatkuva.

Päätöksen toimenpidekohtaisesta rinnastamisesta tekee työvoimatoimisto osana maahanmuuttajan henkilökohtaista kotoutumissuunnitelmaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tätä asetusta sovelletaan kotoutumista edistäviin rinnastettaviin toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat asetuksen voimaantulon jälkeiseen aikaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Maija Perho

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.