1454/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1286/2001) 2 §:n nojalla säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä työttömyysturvalaissa (602/1948) ja ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä annetussa asetuksessa (1227/1996) säädetään, työtulo-osuuden määrästä vähennetään 4,8 prosenttia, jos työttömyyspäivärahan perusteena oleva työttömyysturvalain 23:ssä tarkoitettu palkka määritellään tammikuun 1 päivän 2002 jälkeen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Lauri Pelkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.