1449/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen radiotaajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun radiolain (1015/2001) 6 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuusalueiden käytöstä (käyttösuunnitelma), jotka on radiolain 6 §:n 1 momentin nojalla määrätty käytettäväksi televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa.

Tämä asetus ei koske:

1) satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan määrättyjä taajuusalueita;

2) lyhyillä, keskipitkillä ja pitkillä radioaalloilla tapahtuvaa radiotoimintaa;

3) televisiotoiminnan osalta televisiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 2 kW; eikä

4) radiotoiminnan osalta radiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 50 W.

2 §
Analogiset televisioverkot

Analogiseen televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 174–230 MHz ja 470– 790 MHz.

Maakunnan alueella on televisioverkkoja toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan siten kuin Ahvenanmaan maakuntahallitus määrää.

Analogisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä.

3 §
Digitaaliset televisioverkot

Digitaaliseen televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470–790 MHz.

Digitaaliseen toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan maakunnan alueella osoitetaan yksi kanavanippu.

Digitaalisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä.

Kanavanipussa toimivien televisiotoiminnan harjoittajien suostumuksella voidaan televisiotoiminnasta vapaaksi jäävää kanavanipun siirtokapasiteettia käyttää muuhun toimintaan. Muuhun toimintaan käytettävä osuus siirtokapasiteetista ei kuitenkaan saa olla enemmän kuin 15 prosenttia kanavanipun vuotuisesta siirtokapasiteetista.

4 §
Analogiset radioverkot

Analogiseen FM-moduloituun radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 87,5–108 MHz.

Maakunnan alueella on radioverkkoja alueelliseen ja paikalliseen toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan siten kuin Ahvenanmaan maakuntahallitus määrää.

Analogisten radioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet sekä suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä.

5 §
Digitaaliset radioverkot

Digitaaliseen radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 174–240 MHz.

Digitaaliseen toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan osoitetaan kaksi kanavanippua.

Digitaalisen radiotoiminnan käyttöön tarkoitetut kanavaniput ja niissä käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä.

Kanavanipussa toimivien televisiotoiminnan harjoittajien suostumuksella voidaan televisiotoiminnasta vapaaksi jäävää kanavanipun siirtokapasiteettia käyttää muuhun toimintaan. Muuhun toimintaan käytettävä osuus siirtokapasiteetista ei kuitenkaan saa olla enemmän kuin 15 prosenttia kanavanipun vuotuisesta siirtokapasiteetista.

6 §
Ensimmäisen sukupolven matkaviestinverkot

Ensimmäisen sukupolven analogiseen matkaviestintoimintaan (NMT450) käytettävät taajuusalueet ovat 453.000–457.475 MHz ja 463.000–467.475 MHz.

Maakunnan alueella analogisia matkaviestinverkkoja on maakuntahallituksen suostumuksella yksi.

7 §
Toisen sukupolven matkaviestinverkot

Toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat 880–915 MHz ja 925–960 MHz (900 MHz:n taajuusalue) ja 1710–1785 MHz ja 1805–1880 MHz (1800 MHz:n taajuusalue).

Maakunnan alueella maakuntahallituksen suostumuksella sekä 900 MHz:n että 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on kaksi.

8 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot

Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1900–1980 MHz ja 2110– 2170 MHz.

Maakunnan alueella maankuntahallituksen suostumuksella toimivia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on neljä.

9 §
Viranomaisradioverkko

Valtakunnallisen digitaalisen viranomaisradioverkon (VIRVE) toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 380–386 MHz ja 390–396 MHz.

Valtakunnallisia digitaalisia viranomaisradioverkkoja on yksi.

10 §
Radiotaajuuksien osoittaminen televerkkoyrityksille

Viestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Kimmo Sasi

Neuvotteleva virkamies
Mikael Nyberg

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.