1443/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Arkistolaitoksen hallussa olevan aineiston ja hakemistojen käyttö arkiston tiloissa on maksutonta.

Maksuttomia ovat lisäksi tarkastukset, lausunnot ja päätökset, joista on säädetty arkistolaissa (831/1994) sekä arkistolaitoksen omien ja siellä säilytettävien muiden viranomaisten arkistojen perusteella annettavat oikeaksi todistettavat jäljennökset, todistukset, otteet ja muut selvitykset yksityisen henkilön Suomen lakien mukaista eläketurvaa koskevassa asiassa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Arkistolaitoksen julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alempi maksu, ovat:

1) arkistolaitoksen antamat ja välittämät kaukolainat, joista peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu;

2) arkistolaitoksen omien ja arkistolaitoksessa säilytettävien muiden viranomaisten tai seurakuntien arkistojen perusteella muuta kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua virallista tarkoitusta varten annettavat oikeaksi todistettavat jäljennökset, todistukset, otteet tai muut selvitykset, joista peritään oheisesta maksutaulukosta ilmenevät kiinteät maksut.

Henkilötietolain (523/1999) 35 §:n mukaiset kansallisarkiston päätökset ovat maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään oheisesta maksutaulukosta ilmenevä kiinteä omakustannusarvon mukainen maksu.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoittelusta päätetään liiketaloudellisin perustein ovat:

1) jäljenteet;

2) koulutus- ja konsulttipalvelut;

3) konservointipalvelut;

4) selvitykset, ellei niiden maksuista erikseen ole muuta säädetty tai määrätty;

5) toimitilojen käyttö;

6) arkistotilojen käyttö valtion viranomaisille, jos säilytettävä aineisto on 40 vuotta nuorempaa ja viranomainen jatkaa toimintaansa tai sen tehtävät siirtyvät toiselle viranomaiselle; sekä

7) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan arkistolaitoksen suoritteiden maksuista 15 päivänä maaliskuuta 2001 annettu opetusministeriön asetus (253/2001).

Tämän maksuasetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Ylitarkastaja
Anne Luoto-Halvari

Liite

MAKSUTAULUKKO

Arkistolaitoksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Selvitykset viralliseen tarkoitukseen1. Todistus

käytettäessä yhden arkistonmuodostajan yhtä tai kahta asiakirjaa 16 euroa/sivu

käytettäessä yhden arkistonmuodostajan kahta useampaa asiakirjaa 18,50 euroa/sivu

käytettäessä useamman arkistonmuodostajan asiakirjoja 23,50 euroa/sivu

2. Kopioimalla otettu, oikeaksi todistettava jäljennös

ensimmäinen sivu 11 euroa kultakin seuraavalta sivulta 2 euroa

3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai lyhennysote

vuotta 1900 vanhemmista asiakirjoista ensimmäinen sivu 32 euroa

kultakin seuraavalta sivulta 20 euroa

vuoden 1900 ja sitä nuoremmista asiakirjoista ensimmäinen sivu 22 euroa

kultakin seuraavalta sivulta 17 euroa

Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu.

Lisäsivujen osalta uudeksi sivuksi lasketaan vähintään 10 riviä.

4. Suomen alueella toimivien tai toimineiden seurakuntien asiakirjoista annettava sukuselvitys

joka koskee yhtä henkilöä, tämän aviopuolisoa, vanhempia ja lapsia

koskevia tietoja 11 euroa

sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta 6 euroa

yhtä henkilöä koskeva yksittäinen tieto 6 euroa

Lähetettäessä selvitys postitse asiakkaalle kotimaassa ei peritä posti-, lähetys- tai pankkipalvelumaksuja. Postin lisäpalvelumaksut kuten postiennakot peritään asiakkaalta.

Henkilötietolain perusteella annettavat päätökset 118 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.