1438/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/1970) 103 §:n 3 kohta, 116 §:n 4 kohta ja 218 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 103 §:n 3 kohta asetuksessa 134/1998 ja 218 §:n 4 momentti asetuksessa 894/1987, seuraavasti:

103 §

Edellä 102 §:ssä mainituissa kahdessa seurakunnanvaltuuston kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:


toisessa vahvistetaan äänivaltaisten luettelo seuraavaa kalenterivuotta varten, vahvistetaan seurakunnan talousarvio ja tuloveroprosentti ja hyväksytään seurakunnan toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi, tarkistetaan seurakunnan tavoiteohjelma sekä valitaan seuraavan vuoden tilintarkastajat ja muut luottamushenkilöt, joiden toimet vuoden lopussa tulevat avoimiksi.

116 §

Seurakunnanneuvoston asiana on:


4) vahvistaa ehdotus seurakunnan talousarvioksi ja vahvistaa tuloveroprosentti;


218 §

Jos maksun suorittamisen jälkeen on lainvoimaisella päätöksellä poistettu ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 41 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua verotettavaa tuloa tai seurakunnan maksettavaksi on pantu saman momentin 2 kohdassa tarkoitettua veroa, seurakunnalla on oikeus saada keskusrahastolta takaisin liikaa suorittamansa määrä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Ylitarkastaja
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.