1437/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä

muutetaan kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta 21 päivänä joulukuuta 1944 annetun asetuksen (982/1944) 3 §:n 3 momentti ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 5 § asetuksessa 657/1983, seuraavasti:

3 §

Milloin lainvoimaisella päätöksellä on poistettu kirkollisveroa tai yhteisöveroa, joiden nojalla seurakunta on suorittanut kirkkolain 22 luvun 8 §:n 1 tai 3 kohdassa säädetyn maksun, on seurakunnalla oikeus keskusrahastolta saada takaisin liikaa maksamansa määrä.

5 §

Laskettaessa kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:ssä tarkoitettuja tasoitusrajoja ja verotulon täydennyksen määrää käytetään perusteena myöntämisvuotta edeltäneenä vuonna toimitetun verotuksen laskennallista kirkollisveroa ja maksettavaa yhteisöveroa.

Avustusta myönnetään seurakunnalle täysinä satoina euroina.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Ylitarkastaja
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.