1412/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 13 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1103/2000) liitteen 1 1 kohta ja liitteen 2 6 ja 7 kohta, sellaisina kuin niistä ovat liitteen 2 6 ja 7 kohta asetuksessa 254/2001, sekä

lisätään liitteeseen 1 uusi 10 kohta seuraavasti:


Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2001 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2001 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liite 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.