1399/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun verontilitysasetuksen (804/1998) 2 §:n 1 momentti sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §
Ansio- ja pääomatuloverojen jako-osuudet ennakkoperintävaiheessa

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien perusteena käytetään viimeksi päättynyttä verotusta. Lisäksi laskentaperusteena käytetään kunnan asukasluvun kehitystä sekä kunnan ja seurakunnan tuloveroprosenttia.

2 §
Yksittäisten kuntien ja seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteet

Yritystoimintaerän laskentaperusteena käytetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja. Kullekin kunnalle toimitetaan kustakin yritystoimintaerän laskentaeräryhmästä enintään 50 suurimman yrityksen verontilityslain 13 §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen vuodelta 2002 tehtäviin tilityksiin sovelletaan kuitenkin edelleen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.