1396/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä

lisätään vapaasta sivistystyöstä 6 päivänä marraskuuta 1999 annettuun asetukseen (805/1998) uusi 5 a § seuraavasti:

5 a §
Perustamishanke

Kansalaisopiston perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 31 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 320 000 euroa. Kansanopiston, opintokeskuksen ja kesäyliopiston perustamishankkeena pidetään sellaista edellä mainitussa laissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 80 000 euroa ja liikunnan koulutuskeskuksen perustamishankkeena vastaavaa toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 32 000 euroa.

Tässä pykälässä perustamishankkeen määrittelemiseksi säädettyinä kokonaiskustannuksina pidetään hankkeiden arvonlisäverottomia kustannuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Lainsäädäntöneuvos
Matti Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.