1373/2001

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista 8 päivänä helmikuuta 2001 annetun puolustusministeriön asetuksen (118/2001) 3, 5 ja 16 §:n, sellaisena kuin niistä on 5 § asetuksessa 405/2001, seuraavasti:

3 §

Tehtävän vaativuuteen perustuvassa palkkausjärjestelmässä rauhanturvaamishenkilöstön palkkaus on seuraava:

Tehtävän vaativuusluokka Palkkaus
10 määrätään kulloinkin erikseen
9 A 4869,42 euroa/kk
9 B 4305,53 euroa/kk
8 A 4137,99 euroa/kk
8 B 3752,76 euroa/kk
7 A 3388,84 euroa/kk
7 B 3018,41 euroa/kk
6 2688,84 euroa/kk
5 2328,41 euroa/kk
4 A 2100,16 euroa/kk
4 B 1936,11 euroa/kk
3 1674,76 euroa/kk
2 1492,71 euroa/kk
1 1425,13 euroa/kk

Tehtävän vaativuusluokan määrää palvelussuhteen alkaessa puolustusvoimien kansainvälinen keskus, rauhanturvaamislain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön osalta kuitenkin pääesikunta. Tehtävän vaihtuessa palvelussuhteen aikana rauhanturvajoukossa vaativuusluokan määrää rauhanturvajoukon komentaja, rauhanturvaamislain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön osalta kuitenkin pääesikunta ja reserviin kuuluvien sotilastarkkailijoiden osalta puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtaja. Puolustusministeriö määrää tehtävien palkkauksen vaativuusluokassa 10 sekä muissa erityistehtävissä, joihin tehtävään määräävä viranomainen on tasavallan presidentti tai puolustusministeriö.

Yksittäisissä tapauksissa vaativuusluokan perusteella määräytyvää palkkausta voidaan tarkistaa poikkeuksellisen hyvän henkilökohtaisen palveluksen perusteella. Henkilökohtainen lisä on euromääräinen ja se voi olla enintään vaativuusluokan ja sitä seuraavan ylemmän vaativuusluokan mukaisen palkkauksen erotus. Päätöksen maksamisesta tekee rauhanturvajoukon komentaja. Rauhanturvajoukon komentajan myöntämien henkilökohtaisten lisien määrä saa olla enintään 0,6 % kyseisen joukon palkkausmenoista.

Vaativuusluokan perusteella määräytyvää palkkausta voidaan tarkistaa yksittäisissä tapauksissa myös henkilöstön rekrytoimiseksi rauhanturvaamispalvelukseen. Henkilökohtainen lisä on euromääräinen. Päätöksen lisän maksamisesta tekee puolustusministeriö, mikäli lisä on enemmän kuin vaativuusluokan ja sitä seuraavan ylemmän vaativuusluokan mukaisen palkkauksen erotus. Muussa tapauksessa päätöksen maksamisesta tekee tehtävään määräävä viranomainen.

5 §

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle, sotilastarkkailijaa lukuun ottamatta, maksetaan päivärahaa 27,75 euroa palvelusvuorokaudelta, KFOR-operaatiossa kuitenkin 31,96 euroa palvelusvuorokaudelta.

Suomalaiselle sotilastarkkailijalle maksetaan päivärahaa 30 Yhdysvaltain dollaria palvelusvuorokaudelta.

Päivärahaa voidaan korottaa määräajaksi, mikäli palvelusolosuhteet puhjenneen laajan aseellisen selkkauksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ovat poikkeuksellisen vaikeat.

16 §

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle palvelussuhteen aikana järjestettävät kotilomamatkat ovat vastikkeettomia, mikäli ne voidaan ilman huomattavia lisäkustannuksia toteuttaa rauhanturvaamisorganisaation huoltokuljetusten yhteydessä.

Mikäli huoltokuljetuksia ei ole järjestetty, valtio korvaa yhden kotilomamatkan palvelusalueelta Suomeen ja takaisin kutakin kuutta palveluskuukautta kohti valtiolle edullisinta lentoreittiä käyttäen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Sarkio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.