1348/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus rahapelitoiminnan valvontakustannusten korvaamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain (1047/2001) 46 §:n nojalla, sellaisena kuin edellinen on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään arpajaislain (1047/2001) 14, 42 ja 43 §:ssä säädetyistä rahapelitoiminnan valvontatehtävistä sisäasiainministeriölle perittävistä maksuista sekä maksujen perusteista.

2 §
Valvontamaksu

Rahapelitoiminnan valtakunnalliseen valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta peritään rahapeliyhteisöiltä valvontamaksuna määrä, joka vastaa arpajaislain 42 §:ssä sisäasiainministeriölle säädettyjen rahapelitoimintaan liittyvien tehtävien hoitamisesta aiheutuvien muiden kuin tämän asetuksen 3 §:ssä tarkoitetuilla suoritemaksuilla katettavien kustannusten määrää.

Valvontamaksu jaetaan rahapeliyhteisöjen kesken seuraavan jakoperusteen mukaisesti:

1) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpajaislain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu rahapelilupa raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen, 45 prosenttia;

2) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpajaislain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu rahapelilupa raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoiminnan harjoittamiseen, 45 prosenttia; sekä

3) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpajaislain 11 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu rahapelilupa totopelien toimeenpanemiseen, 10 prosenttia.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista rahapeliyhteisöiltä peritään omakustannusarvon mukainen maksu, ovat

1) rahapelien pelisääntöjen vahvistaminen;

2) rahapelien pelisääntöjen muuttaminen; sekä

3) arpajaislain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetuista virallisten valvojien valvontatehtävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun maksun suuruus on 286 euroa 2 kohdassa tarkoitetun maksun suuruus on 202 euroa.

4 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista rahapeliyhteisöiltä peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen hinta, ovat rahapelitoiminnan tietoteknisen valvonnan laite- ja ohjelmistosuunnittelu sekä niiden hankinta ja ylläpito.

5 §
Maksuunpano

Edellä 2 §:ssä tarkoitetut valvontamaksut peritään valvontamaksukausittain jälkikäteen. Valvontamaksukaudet ovat tammi―kesäkuu ja heinä―joulukuu.

Edellä 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut virallisten valvojien valvontatehtävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset peritään neljännesvuosittain jälkikäteen.

Muut maksut peritään sen jälkeen, kun sisäasiainministeriö on luovuttanut suoritteen tai maksanut suoritteesta aiheutuneen laskun.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 perittäviin maksuihin.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muunnetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Lainsäädäntöneuvos
Jouni Laiho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.