1335/2001

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun opetusministeriön asetuksen (438/2001) 2 § seuraavasti:

2 §
Kiinteät maksut

Ylioppilastutkintolautakunta perii 1 §:n 1 kohdassa mainituista suoritteista 18,50 euron suuruisen kiinteän kokelaskohtaisen perusmaksun osallistumisesta ylioppilastutkintoon ja 18,50 euron suuruisen kiinteän koekohtaisen osallistumismaksun. Osallistumisesta toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta toimeenpantavaan vieraan kielen kokeeseen peritään kuitenkin 25 euroa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa määrätään, peritään kokeiltavana olevaan englanninkieliseen ylioppilastutkintoon osallistumisesta 50 euron suuruinen kokelaskohtainen perusmaksu ja 18,50 euron suuruinen koekohtainen maksu.

Perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon maksetaan jokaiselta tutkintokerralta.

Edellä 1 §:n 2 kohdassa mainitusta tarkistusarvostelusta peritään 50 euroa. Maksun suorittamisesta on hakemuksen yhteydessä esitettävä tosite. Maksu palautetaan sen suorittajalle, jos uusi arvostelu johtaa arvosanan korottamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämän maksuasetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitusneuvos
Matti Vatka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.