1320/2001

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisista ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksuja tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

Suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:

1) yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta:
― uutta ydinlaitoshanketta koskevan lausunnon perusmaksu 6 700 euroa
― lisämaksu uutta ydinlaitoshanketta koskevasta lausunnosta, jos hankkeella on arviointiohjelmassa kaksi tai useampia sijaintikuntavaihtoehtoja; lisämaksu kunkin yhden sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen sijaintikunnan osalta 1 700 euroa
― toteutetun ydinlaitos hankkeen muutosta koskeva lausunto 3 400 euroa
2) yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta:
― uutta ydinlaitoshanketta koskevan lausunnon perusmaksu 8 400 euroa
― lisämaksu uutta ydinlaitoshanketta koskevasta lausunnosta, jos hankkeella on arviointiselostuksessa kaksi tai useampia sijaintikuntavaihtoehtoja; lisämaksu kunkin yhden sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen sijaintikunnan osalta 2 500 euroa
― toteutetun ydinlaitos hankkeen muutosta koskeva lausunto 5 000 euroa

Useampaa ydinlaitosta koskevasta arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta annettavasta lausunnosta peritään 1 momentissa säädetty maksu, jos ydinlaitokset muodostavat toiminnallisesti tai sijaintinsa vuoksi yhtenäisen kokonaisuuden.

3 §

Peruutetusta arviointiohjelmaa tai arviointiselostusta koskevasta menettelystä peritään arviointiohjelman tai arviointiselostuksen käsittelystä puolet 2 §:ssä tarkoitetusta maksusta, jos kauppa- ja teollisuusministeriö on tiedottanut ja pyytänyt lausunnot arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta.

4 §

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen maksujen lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriö perii hankkeesta vastaavalta ministeriön suorittamat ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaiseen tiedottamiseen ja kuulemiseen liittyvien ostopalvelujen kustannukset sekä valtioiden rajat ylittävien vaikutusten arviointia varten tarvittavien käännösten kustannukset.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2004 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista 30 päivänä joulukuuta 1997 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1418/1997).

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen kauppa- ja teollisuusministeriölle lausunnon antamista varten toimitettuihin arviointiohjelmiin ja arviointiselostuksiin.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Minna Hyttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.