1254/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion maksuperusteasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaan, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 6 päivänä maaliskuuta 1992 annetun valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 3 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 818/1995, seuraavasti:

3 §

Jollei valtiolle perittävää maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, on viranomaisen ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin maksun saamiseksi. Maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä 5 euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Hallitusneuvos
Raija Isotalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.