1218/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 3 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1343/1996:

1 §
Soveltamisala

Meijereille voidaan maksaa valtion talousarvion rajoissa vuodelta 2001 tämän asetuksen mukaisesti maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 6 §:ssä tarkoitettua valtion tukea, jota jäljempänä sanotaan maidon kuljetusavustukseksi.

Maidolla tarkoitetaan tässä asetuksessa täysmaitoa ja kermaa.

2 §
Maidon kuljetusavustus

Maidon kuljetusavustusta voidaan vuonna 2001 myöntää meijereille yhteensä enintään 8,7 miljoonaa markkaa seuraavasti:

meijeri milj. markkaa
Kainuun Osuusmeijeri 3,0
Jk Juusto Kaira Oy 1,4
Osuuskunta Lapin Maito 4,0
Tornionlaakson Maito Oy 0,3
3 §
Maidon kuljetusavustuksen maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö maksaa maidon kuljetusavustuksen saajan pankki- tai postisiirtotilille.

4 §
Oikaisu, takaisinperintä, valvonta ja salassapito

Tässä asetuksessa tarkoitetun tuen hallinnoinnissa noudatetaan oikaisun, maksetun tuen takaisinperinnän, valvonnan ja salassapitovelvollisuuden osalta maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.