1196/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ennen 15 päivää kesäkuuta 1998 myönnettyjen pitkäaikaisten vuokra-asumisen perusparannuslainojen vuosimaksun vuotuisesta tarkistuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 42 §:n nojalla:

1 §

Sen estämättä mitä arava-asetuksen muuttamisesta annetussa asetuksessa (403/1998) säädetään, tätä asetusta sovelletaan aravalain (1189/1993) mukaisten pitkäaikaisten vuokra-asumisen perusparannuslainojen vuosimaksun vuotuiseen tarkistukseen, jos laina on myönnetty tai sitä koskeva hakemus on tullut vireille ennen 15 päivää kesäkuuta 1998.

2 §

Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan vuosimaksua tarkistetaan euromääräisesti.

Muutoin tarkistukseen sovelletaan mitä ennen 15 päivää kesäkuuta 1998 voimassa olleessa arava-asetuksen 35 §:ssä säädetään.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Satu Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.