1194/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus eräistä aravalainojen lainoitusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1994 eräistä aravalainojen lainoitusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (1289/1994) 3 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 1171/2000, seuraavasti:

3 §
Vuokra-asumisen perusparannuslainan enimmäismäärät

Myönnettäessä vuokra-asumisen perusparannuslainaa enimmäislainan määrät ovat rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta kuluneesta ajasta sekä lainoitusosuudesta riippuen seuraavat:

Enimmäislaina (euro/asm2)

Lainaosuus 50 % 80 %
Vuodet
15 121 151
20 160 227
35 269 454

Enimmäislainan määrät vuosille 16―19 ja 21―34 saadaan lisäämällä 8 euroa/asm2, jos perusparannuslainan lainoitusosuus on 50 prosenttia tai 15 euroa/asm2, jos lainoitusosuus on 80 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla enimmäislainan määrät ovat 10 prosenttia edellä mainittuja korkeammat.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Satu Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.