1190/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden tiekuljetusten valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden tiekuljetusten valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista 23 päivänä syyskuuta 1996 annetun liikenneministeriön päätöksen (705/1996) 8 § ja

muutetaan 5 § seuraavasti:

5 §
Tarkastusten suorittaminen

Tarkastuksia suoritettaessa on käytettävä direktiivin 95/50/EY liitteen I, sellaisena kuin se on muutettuna yhteisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY muuttamisesta annetulla parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/26/EY, mallin mukaista tarkastusluetteloa.

Tarkastukset suoritetaan pistokokein, ja ne on suoritettava mahdollisimman nopeasti aiheuttamatta kohtuutonta viivytystä tai muutakaan haittaa kuljetukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/26/EY (32001L0026); EYVL N:o L 168, 23.6.2001, s. 23

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.