1166/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä

muutetaan moottoriajoneuvoverosta 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1758/1995) 16 §:n 1, 2 ja 4 momentti seuraavasti:

16 §

Jollei 17 §:stä muuta johdu, ulkomaalla rekisteröidystä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuodusta moottoriajoneuvosta, jossa käytetään polttoaineena muuta ainetta kuin moottoribensiiniä, sekä kuorma-auton perävaunusta peritään moottoriajoneuvoverona kiinteää veroa jokaiselta kalenterivuorokaudelta, jona ajoneuvoa on Suomessa käytetty, seuraavasti:

kiinteä vero e/vrk
pakettiauto 13,00
linja-auto 15,00
kuorma-auto 25,00
kuorma-auton perävaunu 15,00

Lisäksi peritään kulutusveroa Suomessa ajetun matkan perusteella. Kulutusveroa suoritetaan tulo- ja lähtöpäivät mukaan luettuina jokaiselta kalenterivuorokaudelta seuraavasti:

kulutusvero vähintään
snt/km e/vrk
pakettiauto 10 33,00
linja-auto 15 60,00
kuorma-auto 60 235,00
kuorma-auton perävaunu 20 85,00

Tulliviranomainen maksuunpanee ja kantaa veron etukäteen moottoriajoneuvoveroa maahan tuotaessa. Jos maasta vietäessä ajoneuvolla todetaan ajetun Suomessa pidemmän tai lyhyemmän matkan tahi käytetyn pidemmän tai lyhyemmän ajan kuin mitä veroa perittäessä on edellytetty, verotusta oikaistaan. Jos oikaisu toimitetaan sen vuoksi, että ajoneuvolla on täällä ajettu pidempi matka tai käytetty pidemmän ajan kuin mitä veroa perittäessä on edellytetty, voidaan lisää perittävää veron määrää korottaa enintään 50 eurolla.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies
Merja Sandell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.