1160/2001

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/1985) 14 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 244/1994:

1 §
Soveltamisala

Kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle maksuja tämän asetuksen mukaan.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteistörekisterinotteesta peritään maksu seuraavasti:

1) tilasta tai tontista annettavasta otteesta 8,40 euroa; sekä

2) muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista rekisteriyksiköistä annettavasta otteesta ensimmäiseltä A4 -kokoiselta sivulta 8,40 euroa ja jokaiselta seuraavalta sivulta 4,20 euroa.

Kiinteistörekisteristä erillisenä annettavista määräalatiedoista peritään maksuna 5,90 euroa määräalalta.

Kunta-, kylä-, talo- ja tilaluettelosta, erillisenä annettavasta yhteisen alueen osakasluettelosta ja muusta näihin verrattavasta luettelosta peritään 4,20 euron perusmaksu tilaukselta ja 8 senttiä yksiköltä tai osakkaalta taikka tämän sijasta vähintään 5,05 euroa sivulta.

3 §
Laajojen ja massaluonteisten tietojen luovuttaminen

Lakiin tai asetukseen perustuvasta laajojen ja massaluonteisten kiinteistörekisterin tietojen luovuttamisesta viranomaiselle peritään 0,17 euroa rekisteriyksiköltä sekä tietojen-käsittelykustannukset.

Jos tiedot luovutetaan tietovälineellä, peritään myös tietovälinekustannukset.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Muusta kuin 2―3 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta, jolla kiinteistörekisterin tietoja annetaan, sekä kiinteistörekisterikartasta annettavista otteista ja muista tiedoista maksu peritään liiketaloudellisin perustein.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista 18 päivänä joulukuuta 1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1190/1996).

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Martti Niemelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.