1158/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtioin maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla:

1 §

Geenitekniikkalain (377/95) mukaisista sosiaali- ja terveysministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti, jollei toisin ole säädetty.

2 §
Tarkastajien toiminnoista perittävät maksut

Geenitekniikkalain 7 §:n mukaisten tarkastajien toiminnot ovat valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu. Omakustannusarvo perustuu tuntihintaan, joka on 50 euroa.

3 §
Ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset maksut, ovat:

1) geenitekniikka-asetuksen (821/95) 18 §:ssä, sellaisena kuin se on asetuksessa (491/2000) tarkoitetun tiloja koskevan ilmoituksen käsittely;

2) geenitekniikka-asetuksen 19 ja 20 §:ssä, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa (491/2000) tarkoitettujen geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien käyttöä koskevien ilmoitusten käsittely sekä geenitekniikkalain 14 a §:ssä, sellaisena kuin se on laissa (490/2000) mainitun kasveja ja eläimiä koskevan ilmoitusten käsittely;

3) geenitekniikka-asetuksen 26 §:ssä tarkoitetun tutkimus- ja kehittämiskoetta koskevan ilmoituksen käsittely; ja

4) geenitekniikka-asetuksen 29 §:ssä tarkoitetun tuotteiden markkinoille luovuttamista koskevan ilmoituksen käsittely.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja se on voimassa 31.12.2003 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta 1 päivänä maaliskuuta 1996 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (112/1996) ja geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta 31 päivänä joulukuuta 1997 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1419/1997).

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Ylitarkastaja
Maarit Anttila

MAKSUTAULUKKO

Suoritteet

1) tiloja koskeva ilmoitus 340,00 euroa

2) geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttöä koskevat ilmoitukset

― luokkaan 2 kuuluvan geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien käytön aloittamista koskeva ilmoitus 340,00 euroa

― luokkaan 3 tai luokkaan 4 kuuluvan geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien käytön aloittamista koskeva ilmoitus 850,00 euroa

edellistä hinnoittelua sovelletaan myös ilmoituksiin, jotka koskevat geenitekniikkalain 14 a §:n mukaisesti geenitekniikalla muunnettujen kasvien ja eläinten käyttöä suljetussa tilassa.

3) tutkimus- ja kehittämiskoetta koskeva ilmoitus 4 200,00 euroa

4) tuotteiden markkinoille luovuttamista koskeva ilmoitus 8 400,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.