1137/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään Kansaneläkelaitoksesta 17 päivänä elokuuta 2001 annetun lain (731/2001) 9 §:n 2 momentin ja 25 §:n nojalla:

1 §
Pääjohtajan ja johtajien kelpoisuusvaatimukset

Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan ja johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, sosiaaliturvan tuntemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Pääjohtajan ja muiden johtajien kielitaitovaatimuksista on voimassa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (149/1922) säädetään. Sen lisäksi vähintään yhdeltä johtajalta vaaditaan täydellinen ruotsin kielen taito.

2 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen

Kansaneläkelaitoksen päätös on allekirjoitettava. Päätökseen, joka annetaan automaattisessa tietojenkäsittelyssä aikaansaatuna asiakirjana, allekirjoitus voidaan merkitä koneellisesti.

Kansaneläkelaitoksen puolesta annettavat valtakirjat, sitoumukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat allekirjoittavat pääjohtaja ja johtaja yhdessä, pääjohtaja tai johtaja hallituksen valtuuttaman toimihenkilön kanssa taikka kaksi hallituksen valtuuttamaa toimihenkilöä yhdessä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.