1129/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/93) 75 §:n 1 kohdan nojalla:

1 §

Tämän asetuksen liite vahvistetaan yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luetteloksi.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta 14 päivänä marraskuuta 1996 annettu ympäristöministeriön päätös (867/1996).

Neuvoston direktiivi 91/689/ETY (31991L0689); EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 20, komission päätös 2000/532/EY (32000D0532); EYVL N:o L 226, 6.9.2000, s. 3, komission päätös 2001/118/EY (32001D0118); EYVL N:o L 47, 16.2.2001, s. 1, komission päätös 2000/119/EY (32001D0119); EYVL N:o L 47, 16.2.2001, s. 32 ja neuvoston päätös 2001/573/EY (32001D0573); EYVL N:o L 203, 28.7.2001, s. 18

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Ylitarkastaja
Eevaleena Häkkinen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.