1106/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 14 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään ajokorttiasetuksen soveltamisesta 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi päätöksissä 1405/1992, 173/1996 ja 1245/1997, uusi 4 momentti seuraavasti:

14 §
Ajokoe

C1-luokan tutkintoajoneuvon kokonaismassaa koskevasta 2 momentin 4 kohdan vaatimuksesta saadaan yksittäistapauksessa poiketa, jos tutkinnon suorittaja esittää tieliikennelain 82 d §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan vian, sairauden tai vamman vuoksi erityisin ajolaittein varustetun C1-luokan ajoneuvon ajo-oikeutta varten ja siinä on määritelty sellaisen ajoneuvon kokonaismassa ja varustelu, jonka kuljettamiseen oikeuttavaksi ajo-oikeus on tarkoitettu rajoitettavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2001.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.