1101/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 12 ja 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

lisätään alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1345/1994) 12 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä 15 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

12 §
Vähittäismyynti

Alkoholivalmistetta voidaan kuitenkin luovuttaa vähittäismyymälästä pakkaamattomana polttoaineeksi, välittömästi käyttölaitteistoon tai yli 200 litran säiliöön.

Alkoholivalmisteeseen, joka samalla on kemikaaliasetuksen (675/1993) 3 §:ssä tar-koitettu terveydelle vaarallinen kemikaali, sovelletaan myös vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä annetun asetuksen (676/1993) säännöksiä.

15 §
Myyntipakkausten päällysmerkinnät

Luovutettaessa alkoholivalmistetta 12 § 3 momentissa mainittuun tarkoitukseen, on alkoholivalmisteen jakelulaitteisto tai sen sijaintipaikka varustettava vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä annetun asetuksen (676/1993) mukaisilla merkinnöillä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2001.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitussihteeri
Pentti Wavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.