1073/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa 24 päivänä marraskuuta 1989 annetun asetuksen (1031/1989) 4 § sekä

muutetaan 1 § ja 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 § asetuksessa 1038/2000, seuraavasti:

1 §

Palkan ulosmittauksessa katsotaan velallisen tarvitsevan seuraavaan palkanmaksupäivään asti itsensä ja hänen elatuksensa varassa olevan puolisonsa sekä hänen elatuksensa varassa olevien omien ja puolisonsa lasten ja ottolasten elatukseen omalta osaltaan 18 euroa ja jokaisen edellä tarkoitetun omaisen osalta 6,56 euroa päivää kohti (suojaosuus).

3 §

Muutoksen suuruus on yhtä monta viittä prosenttia voimassa olevista suojaosuuden määristä kuin elinkustannusindeksin indeksiluku on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla muuttunut täysiä viisiä prosentteja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.