1067/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan 18 päivänä tammikuuta 1996 opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella annetun valtioneuvoston päätöksen (33/1996) 3 § seuraavasti:

3 §
Tulojen vaikutus koron maksamiseen

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun työttömän henkilön opintolainan korko maksetaan, jos hänen veronalaiset tulonsa työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutustuki mukaan lukien ovat 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuna aikana keskimäärin enintään 775 euroa kuukaudessa.

Jos hakijan perheessä on huollettavana hakijan omia, hänen puolisonsa tai hakijan kanssa yhteistaloudessa elävän henkilön alaikäisiä lapsia, ottolapsia tai kasvattilapsia, enimmäistuloraja on seuraava:

lasten lukumäärä tuloraja
yksi 895 euroa
kaksi 930 euroa
kolme tai useampi 985 euroa

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.