1046/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista 12 päivänä tammikuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (15/2000) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 28/2001, 9 § ja 13 §:n 1 momentti sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
Hallinnollinen asiakirja

Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukainen automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä keskusrekisteritieto on Euroopan yhteisön säädöksissä tarkoitettu hallinnollinen asiakirja.

Hallinnollisen asiakirjan ilmentymänä tukihakemuksiin liitetään nautaeläinluettelo siten kuin siitä erikseen maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa eläinpalkkioiden hakuajoista säädetään. Nautaeläinluetteloksi hyväksytään vain Maatalouden Laskentakeskus Oy:n tilalle lähettämä tai WinElmer-ohjelmalla taikka WinAmmu-ohjelmalla tulostettu luettelo, jossa on otsikko "Nautaeläinluettelo".

9 §
Rehuala

Rehualan on oltava käytettävissä eläinten kasvatukseen tammikuun 15 päivän ja elokuun 15 päivän välisenä aikana, sanotut päivämäärät mukaan luettuina. Toukokuun 1 päivän ja elokuun 15 päivän välisenä aikana, sanotut päivämäärät mukaan luettuina, on rehualan oltava sen rehualaksi ilmoittaneen tuottajan tai erikseen säädetyissä hallinnansiirtotapauksissa hallinnansiirron saajan eläinten käytettävissä.

13 §
Koko tilan hallinnansiirrot

Tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission 1 päivänä tammikuuta 2002 voimaan tulevan asetuksen50 artiklassa tarkoitetuissa tukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvissa koko tilan hallinnansiirroissa maksetaan eläinpalkkiot tilanpidon jatkajalle.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.