1040/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 9 §:n 2 momentti, 13 ja 14 §, 15 §:n 2 momentti sekä 34 ja 38 §,

sellaisena kuin niistä on 15 §:n 2 momentti asetuksessa 1351/1999, seuraavasti:

9 §
Ennakonpidätys muusta kuin rahana maksettavasta suorituksesta

Jos satunnaisen suorituksen arvo on enintään 400 euroa vuodessa, ennakonpidätys voidaan toimittaa kerran vuodessa, viimeistään kalenterivuonna tapahtuvan viimeisen rahana maksettavan suorituksen ennakonpidätyksen yhteydessä.


13 §
Kotitalouksien maksama suoritus

Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä ei ole velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä eikä maksamaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, jos suoritus ei ylitä vuosittain 1 500 euroa tai jos se ei liity ennakkoperintälain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuun maksajan toimintaan.

14 §
Satunnainen ja vähäinen suoritus

Ennakonpidätystä pääomatulosta ei toimiteta, jos suorituksen määrä on enintään 20 euroa. Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta eikä työnantajan sosiaaliturvamaksua suoriteta, jos muun yksittäisen, satunnaisesti maksettavan suorituksen määrä on enintään 20 euroa.

15 §
Ennakonpidätyksen määrä eräissä tapauksissa

Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä puun myyntitulosta ja metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vähintään mainitun suuruisesta vakuutuskorvauksesta on 19 prosenttia. Pienemmästä määrästä ei toimiteta ennakonpidätystä. Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä hankintakaupasta on 13 prosenttia.


34 §
Vähäinen laiminlyönti

Ennakkoperintälain 39 §:n 5 momentissa ja 43 §:n 4 momentissa tarkoitettu ennakonpidätyksenalainen suoritus, josta ei ole toimitettu ennakonpidätystä, voi olla määrältään enintään 400 euroa kalenterivuodessa. Suoritukset, joista ei ole toimitettu ennakonpidätystä, eivät voi pidätysvelvollisen osalta yhteismäärältäänkään olla kalenterivuodessa 600 euroa suurempia.

38 §
Pyöristyssääntö

Ennakon eriä määrättäessä jätetään täysien senttien yli menevä osa lukuun ottamatta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetusta sovelletaan suoritukseen, joka on tapahtunut asetuksen voimaantulopäivänä ja sen jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Kirsi Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.