1033/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus löytötavara-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan 9 päivänä joulukuuta 1988 annetun löytötavara-asetuksen (1079/1988) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 521/1996, sekä

muutetaan 7 §:n 1 momentti ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 521/1996, seuraavasti:

7 §
Löytöpalkkion suuruus

Löytöpalkkio määräytyy esineen käyvän arvon perusteella. Löytöpalkkion suuruus on 10 prosenttia esineen käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 4 euroa.


8 §
Kustannusten korvauksen suuruus

Löytötavaralain 11 §:ssä tarkoitettu korvaus löytötavarasta aiheutuneista yleisistä säilytyskustannuksista peritään esineen käyvän arvon perusteella. Korvaus on 5 prosenttia esineen käyvästä arvosta, kuitenkin enintään 17 euroa.

Mikäli esineen käypä arvo on vaikeasti määritettävissä, korvaus yleisistä säilytyskustannuksista määrätään huomioon ottaen esineen koko ja muut kulujen suuruuteen vaikuttavat seikat. Jos yleiset säilytyskustannukset ovat pienemmät kuin 4 euroa, voidaan ne jättää perimättä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Lainsäädäntöjohtaja
Tiina Astola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.