1005/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisesta rahoitustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä toukokuuta 2001 annetun kolttalain mukaisesta rahoitustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (400/2001) 5 § seuraavasti:

5 §
Muu käyttöomaisuus

Luontaiselinkeinojen harjoittamisessa tarpeellisen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan voidaan myöntää avustusta enintään 40 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja muussa pienyritystoiminnassa tarpeellisen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan enintään 60 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi hankintaan voidaan myöntää lainaa enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustuksen ja lainan yhteismäärä ei saa kuitenkaan ylittää 90 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä marraskuuta 2001.

Tätä asetusta sovelletaan myös tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.