843/2001

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2001

Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista 29 päivänä toukokuuta 1998 annetun asetuksen (359/1998) 2 §:n 1 ja 3 momentit ja 4 §:n 1 momentti sellaisena, kuin ne ovat asetuksessa 352/2001, seuraavasti:

2 §

Palkkiot käräjäoikeudessa käsiteltävään oikeudenkäyntiin valmistautumisesta ovat:

1) rikosasiassa 1 500 markkaa;

2) pakkokeinoasiassa ja rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitetuissa valitusasioissa 500 markkaa;

3) riita-asiassa ja hakemusasiassa 3 000 markkaa kantajan tai hakijan avustajalle;

4) riita-asiassa ja hakemusasiassa 2 500 markkaa vastaajan tai kuultavan avustajalle.


Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen, jos asiaan valmistautuminen asian laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä kestää rikosasiassa yli kolme tuntia, pakkokeinoasiassa ja rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:n mukaisissa valitusasioissa yli tunnin taikka riita- tai hakemusasiassa kantajan tai hakijan osalta yli kuusi tuntia ja vastaajan tai kuultavan osalta yli viisi tuntia. Tuntiperusteisen palkkion soveltaminen on tällöin erikseen perusteltava.


4 §

Palkkio avustamisesta asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa on 1 800 markkaa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kolme tuntia. Pakkokeinoasian ja rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:n mukaisen valitusasian käsittelyssä palkkio on kuitenkin 1 000 markkaa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kaksi tuntia, ja pakkokeinoasian uudelleen käsittelyssä ja ulkomaalaislain (378/1991) 48 §:ssä tarkoitetussa säilöön ottamista koskevan asian käsittelyssä palkkio on 500 markkaa, jos käsittely matkoineen kestää enintään tunnin.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2001.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitussihteeri
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.