821/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus petoeläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 20 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 9 päivänä maaliskuuta 2000 petoeläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (277/2000) 16 §:n 2 momentti ja 20 §:n 2 momentti seuraavasti:

16 §
Porovahinkotarkastukset

Porovahinkoja koskevan tarkastuksen tekemisestä paliskunnan tulee suorittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle asianomaisen kunnan vahvistama palkkio. Palkkio saa matkakuluineen olla enintään 100 euroa maastotarkastusta kohti.

20 §
Eräät rajoitukset

Korvausta suoritetaan vahingosta vain siltä osin, kuin vahingon määrä on suurempi kuin 250 euroa. Samaksi vahinkotapahtumaksi katsotaan tällöin kaikki petoeläinten hakijalle samana kalenterivuonna aiheuttamat vahingot. Euromääräinen rajoitus ei koske henkilövahinkojen korvaamista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Ritva Torvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.