811/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan etnisten suhteiden neuvottelukunnasta 5 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1391/1991) 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 151/1998, seuraavasti:

4 §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunnalla on työjaosto, johon kuuluvat edustajat työministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, ulkoasiainministeriöstä, opetusministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä 3 §:n 2 momentissa mainittu maahanmuuttajia edustava puheenjohtaja samoin kuin tarpeellinen määrä muita jäseniä. Neuvottelukunta voi asettaa muita jaostoja asioiden valmistelua varten. Jaostoihin voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Työministeri
Tarja Filatov

Ylitarkastaja
Sinikka Hyyppä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.