808/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnassa tutkijalautakunnan työstä maksettavien palkkioiden ja korvausten yleisistä perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19 päivänä tammikuuta 2001 annetun lain (24/2001) 18 §:n nojalla:

1 §
Tutkintapalkkio

Jokaiselle liikenneonnettomuuden tutkintaan osallistuneelle tutkijalautakunnan jäsenelle maksetaan tutkintapalkkio. Tutkintapalkkio sisältää korvauksen yhden onnettomuustapauksen johdosta tarpeellisista tutkimuksista. Tutkintapalkkiota voidaan korottaa, jos tutkinnan edellyttämä työmäärä on keskimääräistä onnettomuustutkintatapausta olennaisesti suurempi.

2 §
Puheenjohtajan palkkio, kokouspalkkio ja ennakkoilmoituspalkkio

Liikenneonnettomuuden tutkintaa johtavalle tutkijalautakunnan puheenjohtajalle tai muulle jäsenelle maksetaan puheenjohtajan palkkio. Palkkio sisältää korvauksen yhden onnettomuustapauksen tutkinnan johtamiseen liittyneistä toimenpiteistä.

Onnettomuuden tutkintaan osallistuneelle jäsenelle maksetaan asian käsittelystä loppukokouksessa kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös tutkijalautakunnan kokoukseen asiantuntijaksi kutsutulle muulle jäsenelle. Palkkio voi olla korkeampi kokouksen puheenjohtajalle.

Liikenneonnettomuudesta Liikennevakuutuskeskukselle tehtävästä ennakkoilmoituksesta maksetaan ennakkoilmoituspalkkio.

3 §
Sihteerin palkkio

Onnettomuustapauksen käsittelyssä sihteerinä toimivalle tutkijalautakunnan sihteerille tai jäsenelle maksetaan sihteerin palkkio. Palkkio sisältää korvauksen sihteerin tehtävistä yhden onnettomuuden tutkintaan liittyvässä käsittelyssä.

4 §
Päivärahat sekä matkakustannusten ja muiden kulujen korvaaminen

Tutkintaan osallistumisesta maksetaan päiväraha ja korvataan matkakustannukset matkustusajankohtana voimassa olleen valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Ulkopuolisen avun käytöstä erillistutkimuksissa ja tässä tarkoituksessa tehtävistä tilauksista samoin kuin muista tutkintatoimintaan osallistumisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut korvataan tositteiden perusteella.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.